Web chovatelské stanice Šedá eminence

Tento text byl napsán v roce 1999, doplněn post scriptum 2002. Aktualizován již nebude. Děkuji za pochopení.

"Šedá eminence"


jako chráněný název chovu psů plemene československý vlčák je tu 10 let.

Byl zaregistrován v roce 1989 do národního rejstříku chovatelských stanic (tj. s "příponou" jako "Šedá eminence CS"), v roce 1993 (ihned, jakmile to umožnilo členství již samostatné České republiky v FCI) by zaevidován mezinárodně již bez přípony CS.

Začátek naší chovatelské činnosti je spojen se jménem prvního československého vlčáka v naší rodině.
Champ. Gar z Rosíkova CS se narodil 25. 4. 1985. Na podzim 1985 byl předveden na svodu na Zochově chatě (v Malých Karpatech - místo prvních svodů a bonitací pořádaných tehdejší slovenskou pobočkou KCHČsV). V květnu 1986 složil zkoušku ZM, 15. 11. 1986 zvítězil časem 8 hodin 36 minut v prvním vytrvalostvím běhu na 100 km pořádaném mimo Pohraniční stráž ("stovky" jako test vytrvalosti kříženců se běhaly již dříve u PS - viz článek ing. K. Hartla v ročence časopisu Kynologie 1965, str. 86-90). Následující den prošel bonitací s kódem As Of P1. O rok později vyhrál stovku podruhé, již časem 7 hodin 13 minut, to již měl složenu zkoušku ZVV 1 a první dva tituly CAC z výstav. Postupně složil ještě ZVV 2, lavinovou i záchranářskou jedničku. Třetí CAC a s ním národního šampiona krásy stihl v roce 1988, od té doby získal ještě pět dalších titulů CAC a několik návrhů na CACIB, tituly klubového i národního vítěze. Titul Světový vítěz mu unikl v roce 1990 v Brně (tehdy jen vítěz své třídy a CAC), a tak pro něj musel v roce 1994 do Bernu. Výstavní kariéru ukončil jako Nejlepší veterán na světové výstavě v Brusselu 1995.

Feny, které založily náš chov jsou

Champ. Cita z Banišťa CS (nar. 1987) byla asi nejkrásnější, dnes již nežije. Získala titul Světový vítěz v roce 1990 v Brně, tilul nár. šampiona krásy, zkoušku ZPU. Odchovala tři vrhy štěňat (A, B a D vrh Šedá eminence).

Dina z Banišťa CS je o rok mladší než Cita, žije v plném zdraví a vede jednu z našich dvou smeček. Byla vždy hodnocena jako výborná, má dva tituly CAC a zkoušky ZM, ZVV 1 a ZOP. Odchovala vrhy C, E, G, a CH Šedá eminence.

Coda Šedá eminence CS je dcera Diny. Má zkoušky ZM a ZPU. Na výstavách vždy výborná, 2 x CAC, Res. CAC. Odchovala vrhy F, I, a K Šedá eminenc.

Eta Pohostinstvo CS přinesla se svojí sestrou Estou (ta působila v chov. stanici Dakmat) do České republiky krev legendárního psa NUK z Pohraniční stráže (číslo zápisu ČsHPK 1/79/82) V exteriéru hodnocena jako "velmi dobrá", zkoušky ZPU, ZM, ZVV 1, ZLP 1, ZZZ. Odchovala vrhy H, a J Šedá eminence.

Haidy Šedá eminence je Světový vítěz z Brusselu (1995). Odchovala vrhy L, N, a O Šedá eminence, v chovu dále působí. Její sestra

Hela Šedá eminence je Světový vítěz z Budapešti (1996). Odchovala vrhy M a P Šedá eminence.

Přehled vrhů:

A 4.10.1989 O.: Gar z Rosíkova M.: Cita z Banišťa 4 psi, 6 fen
V chovu československých vlčáků se dále uplatnil pes Atos, fena Aky (chov. stanice "od Zejdy") a na Slovensku feny Andy a Asa.
B 5.11.1990 O.: Gar z Rosíkova M.: Cita z Banišťa 5 psů, 4 feny
Fena Brendy šampion krásy, opakovaně klubový vítěz. V chovu se výrazně prosadil pes Baker Šedá eminence (šamp. krásy, šest zkoušek z výkonu). Pes Brest vyvezen (Rakousko).

C 3.3.1991 O.: Flit z Rosíkova M.: Dina z Banišťa 3 psi, 5 fen
Cord Šedá eminence, šampion krásy Slovenska, zkoušky ZM, ZVV1, se výrazně uplatnil v chovu. V plemenitbě dále pokračují feny Coda (zůstala v chovné st. "Šedá eminence"), Clara (chov. st. "od Šurdy") a Conie, která založila rakouský chov československých vlčáků (chov. st. "vom Karpatenwolf" předsedy rakouského svazu pro československé vlčáky). Do Rakouska vyvezen i pes Clark.

D 13.11.1991 O.: Gar z Rosíkova M.: Cita z Banišťa 3 psi, 5 fen
Feny Dasty a Deny, obě šampionky krásy, pokračují v chovu (chov. stanice "od Úhoště" a "Saberus") Fena Dora založila chov československých vlčáků v Maďarsku (chov. st. "Fehérlófia")

E 8.12.1992 O.: Gar z Rosíkova M.: Dina z Banišťa 1 pes, 1 fena
Pes Edy pokračuje v chovu.

F 15.3.1993 O.: Eramis Vopa M.: Coda Šedá eminence 3 psi, 1 fena
Psi Flik a Fram i fena Foma (chov. st. "Vlčí krev") pokračují v chovu, pes Flint vyvezen do Slovinska, kde výrazně přispěl k popularitě plemene československý vlčák (mj. foto na titulní straně časopisu Kynolog)

G 28.9.1993 O.: Ciro z Šedého dolu M.: Dina z Banišťa 2 psi, 6 fen
V chovu pokračují feny Gábina (chov. st. "Stříbrný killig"), Gerina ("z Porčova mlýna"), CAC Ginna ("z Líšeňských samot") a CAC, Klubový vítěz Grey ("od Rajské chvojky").

H 18.1.1994 O.: Gar z Rosíkova M.: Eta Pohostinstvo 3 psi, 6 fen
Harald vyvezen do Rakouska, chovný. V chovu pokračuje vedle fen Haidy a Hela (zůstaly u nás v chov. st. "Šedá eminence") i Hanka (působí v chov. st. "Hanka z Vlasatic").

CH 26.9.1994 O.: Aras z Jundrovského boru M.: Dina z Banišťa 6 psů, 3 feny
Dvě feny vyvezeny do Švýcarska, pes Chi je rovněž ve Švýcarsku a jeho majitel v této zemi inicioval založení Klubu přátel československého vlčáka a je jeho prezidentem. Pes Charon chovný, poté prodán svým majitelem do Itálie.

I 1.3.1995 O.: Britt z Molu M.: Coda Šedá eminence 2 psi
Oba psi (Ibar a Istral) v Rakousku, naposledy v kontaktu na mezinárodní výstavě ve Vídni r. 1996.

J 5.7.1995 O.: Gar z Rosíkova M.: Eta Pohostinstvo 4 psi, 3 feny
Pes Jack chovný, Jim vyvezen do Holandska. Fena Judy chovná, fena Jolly pokračuje v chovu v Holandsku v chov. st. "de Louba-Tar" zakládající členky Nizozemského svazu pro československé vlčáky.

K 7.3.1996 O.: Atos z Šedého dolu M.: Coda Šedá eminence 3 psi, 2 feny
Dva psi vyvezeni do Německa, pes Kolt chovný, avšak dosud v chovu nebyl využit.

L 1.8.1996 O.: Cord Šedá eminence M.: Haidy Šedá eminence 4 psi, 4 feny
Pes Lars vyvezen do Rakouska, fena Lady rovněž vyvezena do Rakouska a chovná. Fena Lexa vyvezena do Holandska, kde pokračuje v chovu v chov. st. "de Louba-Tar.

M 22.11.1996 O.: Fram Šedá eminence M.: Hela Šedá eminence 5 psů, 3 feny
Pes Martin a fena Monika vyvezeni do Německa, fena Magda vyvezena do Rumunska.

N 12.5.1997 O.: Flik Šedá eminence M.: Haidy Šedá eminence 5 psů, 4 feny
Zatím chovný jen pes Natan a fena Nancy další se ještě mohou bonitací zúčastnit. Žádný jedinec z vrhu nebyl vyvezen z ČR.

O 1.10.1998 O.: Arne z Města Henbrštajnů M.: Haidy Šedá eminence 2 psi, 4 feny
Na uplatnění v chovu jsou zvířata dosud mladá. Žádný jedinec z vrhu nebyl vyvezen z ČR.

P 7.4.1999 O.: Arne z Města Henbrštajnů M.: Hela Šedá eminence 4 psi, 5 fen
Na uplatnění v chovu jsou zvířata dosud mladá. Psi Peer a Poet vyvezeni do Itálie, feny Patte a Petra rovněž do Itálie, fena Paddy do Chorvatska, fena Penny prodána svojí novou majitelkou do Švýcarska.

Omlouvám se všem, koho výčet vrhů právě nezaujal. Jediným účelem, proč s ním zabírám místo na servru je toto poselství:
Chovatelství nezačíná nakrytím fenky a nekončí prodejem štěňat !!!
Ne každé štěňě může být chovné, ne každé se dostane do správných rukou, ale chov musí poračovat dál. Jednotkou času není hodina ani rok, vteřinou chovatele je generační interval a na svá zvířata se musíme dívat pod zorným úhlem prospěchu celé populace našeho národního plemene.
Ve vrzích pocházejících z chovu "Šedá eminence" se během deseti let objevily i vrozené vady jako dysplazie kyčelních kloubů, chudozubost, podkus, kryptorchismus, vady povahy. Pro chovatele není snadné vždy znovu prožívat spolu s majitelem štěněte jeho zklamání, že si vytáhl "černého Petra". Ještě horší bývá zjištění, že některé štěně nežije ve vyhovujících podmínkách nebo již není naživu. A přesto má chovatelská práce smysl a cíl, přesto jde o nejkrásnější tvůrčí činnost, jíž je mi ctí se zabývat. Je mi ctí navazovat na chovatelskou práci našich předchůdců v chovu ČsV i spolupracovat se všemi, kdo budou v plemenitbě pokračovat, ať již se zvířaty z mého chovu, nebo z kterékoli linie, rodiny a vrhu našeho plemene československý vlčák.

Na závěr této desetileté bilance mi dovolte poděkovat všem, kdo mi pomohli a od koho se stále učím. Za všestrannou a nedocenitelnou podporu děkuji své mamince Doc. MUDr. Olze Jedličkové, CSc. Za toleranci i nekompromisní kritiku jsem vděčný svému bratru Jirkovu i své partnerce Bohdaně. Mým vzorem v entuziazmu a zanícení pro plemeno československý vlčák byl pan František Rosík, z jehož chovu pochází nejen Gar z Rosíkova ale i Cita a Dina z Banišťa. Za svého učitele nejen v chovu, řízení chovu a posuzování exteriéru psů pokládám pana ing. Karla Hartla, tvůrce plemene československý vlčák.

Brno, říjen 1999

Jindřich Jedlička
Zeiberlichova 11
644 00 B r n o
seda_eminence@sky.cz

P.S.: Tento text byl psán k desátému výročí mého chovu, nebudu do něj tedy zasahovat, a aktuální stav doplním na konec:
Dina z Banišťa již nežije, musela být utracena pro vnitřní nádorové onemocnění ve věku nedožitých 13 let.
Hela Šedá eminence nyní působí v chovatelské stanici "Šedý samotář", kde zatím odchovala jeden vrh a především žije ve výborných podmínkách ve smečce se svým partnerem Arne z Města Henbrštajnů.
K přehledu vrhů přibyl jeden:
Q 12.6.2000 O.: Arne z Města Henbrštajnů M.: Haidy Šedá eminence 4 feny
Pes Kolt Šedá eminence se již dvakrát uplatnil v plemenitbě, fena Nancy odchovala štěňata v chov. St. "Šedý chlup", v chovu se uplatnili i psi Nord a Nick. Dále v chovu pokračují feny Orka (chov. st. "od Tištínského potoka") a Orina (chov. st. "z Karlova doupěte").
Přeji všem chovatelům úspěšný rok 2002.


Tento článek najdete na WEBu chovatelské stanice Šedá eminence
http://www.sky.cz/seda-eminence.
Adresa tohoto článku je:
http://www.sky.cz/seda-eminence/se.html.