Web chovatelské stanice Šedá eminence
O dysplazii kyčelních kloubů

Tradiční důvod ke sporům v Klubu chovatelů československého vlčáka je chovatelský přístup ke kontrole dědičné vady - dysplazie kyčelních kloubů (DKK). Protože se důvod sporů opakuje, nabízím možnost vrátit se o několik let zpět a přečíst si znovů staré texty a informace:

Zpráva o chovu pro Konferenci KCHČsV 1999 (Omluvte prosím chyby - starý text byl skenován z písemné formy.)

Jak dál ve vyhodnocování DKK? - trošku emotivní článek, který chovatelé na Moravě dostali spolu se Zpravodajem 1/2001, čeští členové byli o tento skvost písemnictví připraveni

Zpráva o chovu pro Konferenci KCHČsV 2001

Zpráva o chovu pro Konferenci KCHČsV 2003 (Ing. Karel Hartl)

Vyjádření ke stížnosti pana Hanušky - byl jsem nucen zaujmout stanovisko k jedné nechutné pomluvě. Text obsahuje některé tabulky a grafy k tématu.


[GRAFICKÁ ÚPRAVA STRÁNEK / GRAPHICS VERSION]